1. THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Vị trí ứng tuyển (*):
Nguyện vọng làm tại (*):
Quận/Huyện (*):
your image

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ đệm (*):
Tên (*):
Ngày sinh (*):
Nơi sinh (*):
Giới tính (*):
Tình trạng hôn nhân (*):
CMND:
Địa chỉ (*):
(*Nơi bạn đang sống để Công ty bố trí nơi làm việc phù hợp)
Tỉnh Thành (*):
Quận Huyện (*):
Địa chỉ Email :
Điện thoại di động (*):
Chiều cao (cm) (*):
Cân nặng (kg) (*):
Thu nhập mong muốn (*):
Vì sao bạn muốn ứng tuyển vị trí này?

3. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Trường:
Ngành:
Hệ:
Chứng chỉ khác (nếu có):

4. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Công ty Vị trí Chi tiết: Công việc cụ thể | Thời gian làm việc | Nguyên nhân nghỉ việc | Thông tin người tham khảo

Đính kèm Hồ sơ cá nhân (.doc hoặc .pdf)
Tôi cam đoan thông tin trên là thật *
Mã xác nhận Mã xác nhận mới