Hiện có 4 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Hồ Chí Minh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Đồng Tháp
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Đồng Tháp
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
6 Người
Hồ Chí Minh
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp