Hiện có 10 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Bình Phước
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Đồng Tháp
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Long An
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Tiền Giang
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Bà Rịa–Vũng Tàu
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Khánh Hòa
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Quảng Bình
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Hồ Chí Minh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Long An
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Long An
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp