Hiện có 16 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Trà Vinh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Lâm Đồng
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Hậu Giang
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
3 Người
Hồ Chí Minh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Tây Ninh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
3 Người
Long An
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
5 Người
Hồ Chí Minh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Gia Lai
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Đắk Nông
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp