Hiện có 12 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
10.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
5 Người
Vĩnh Phúc
7.000.000 ₫ - 9.000.000 ₫
2 Người
Bình Dương
7.000.000 ₫ - 9.000.000 ₫
10 Người
Bình Dương
7.000.000 ₫ - 9.000.000 ₫
5 Người
Đồng Nai
10.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
9 Người
Bình Dương
10.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
15 Người
Đồng Nai
5.500.000 ₫ - 12.000.000 ₫
3 Người
Bà Rịa–Vũng Tàu
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
5 Người
Hải Phòng
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp