Hiện có 4 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
5 Người
Hải Phòng
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
2 Người
Hà Nội
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
5 Người
Hà Nội
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp