Hiện có 10 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Tiền Giang
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
2 Người
Tiền Giang
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Tiền Giang
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
5 Người
Hải Phòng
10.000.000 ₫ - 12.000.000 ₫
5 Người
Hà Nội
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
5 Người
Hà Nội
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp