Hiện có 11 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
8.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
2 Người
Hà Nội
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
20 Người
Đắk Lắk
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
20 Người
Lâm Đồng
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
20 Người
Gia Lai
8.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
3 Người
Hà Nội
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Quảng Ninh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
5 Người
Hà Nam
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
5 Người
Long An
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp