Hiện có 5 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Bến Tre
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Bình Phước
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Bình Phước
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Đồng Tháp
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp