Hiện có 15 vị trí đang tuyển dụng
Vị trí đang tuyển
Mức lương
Số lượng
Nơi làm việc
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
5 Người
Cần Thơ
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
4 Người
Tiền Giang
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Bến Tre
7.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
10 Người
Hồ Chí Minh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Bến Tre
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Tây Ninh
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
2 Người
Đồng Tháp
5.000.000 ₫ - 7.000.000 ₫
1 Người
Đồng Tháp
Lịch Phỏng Vấn Trực Tiếp